ASDECON Corporation Co., Ltd

  A Consultant with Creative and Integrated Solutions for SUSTAINABLE DEVELOPMENT

P1762
เจ้าของงาน : บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
ระยะเวลา : 27/05/2553 - 16/12/2553
ลักษณะโครงการ : อาคารค้าปลีก ค้าส่ง ห้างสรรพสินค้าและพาณิชย์ จำนวน 1 อาคาร
พื้นที่ใช้สอยภายในอาคารทั้งหมด 20,252 ตร.ม. บนที่ดิน 44 ไร่ 40 ตร.วา
ตั้งอยู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ประเภทงาน :
1. ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม